วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แอฟแฟคตัวอักษรวิ่งจากขวาไปซ้าย

จากภาพมีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกวัตถุข้อความที่ต้องการให้วิ่ง
2. คลิกที่เมนู ภาพเคลื่อนไหว
3. เลือกการเคลื่อนไหวแบบ ลอยออก
4. ตัวเลือกลักษณะพิเศษเลือก ไปทางด้านซ้าย
5. กำหนดรายละเอียดตามความเหมาะสม