วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทคนิคเปลี่ยนเมนูของ iPhone

กรณีเปลี่ยนเมนูภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ปฏิบัติดังนี้
1.      เลือก Settings> General > International > Language
2.      เลือกภาษาที่เราต้องการในที่นี้เลือก ภาษาไทย
3.      กดปุ่ม Done รอซักครู่กำลังตั้งค่าภาษาเสร็จแล้วก็ใช้งานได้ปกติ
กรณีเปลี่ยนเมนูภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ปฏิบัติดังนี้
       1. เลือก ตั้งค่า> ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษา
       2. เลือกภาษาที่เราต้องการในที่นี้เลือก English
       3. กดปุ่ม เสร็จ รอซักครู่…Setting Language… เสร็จแล้วก็ใช้งานได้ปกติ

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เลือกคีย์บอร์ด iPhone เป็น Emoji

การใช้งานของ iPhone ถ้าเข้าโหมดที่ต้องพิมพ์ แค่เราแตะตำแหน่งที่ต้องการพิมพ์ แป้นคีย์บอร์ดจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว และก็แค่แตะที่สัญลักษณ์รูปโลกเท่านั้น ก็จะเป็นการสลับระหว่างคีย์คีย์บอร์ดภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ  ในบทความนี้เราขอแนะนำ Emoji น่ารัก ๆ เพื่อเพิ่มลูกเล่นให้คีย์บอร์ด ดังนี้
วิธีการเลือกคีย์บอร์ดเป็น Emoji
1. 
ไปที่ Settings > General > Keyboard > International Keyboards > Add New Keyboard> ให้ เลือก Emoji 
    
หรือ ถ้าเป็นเมนูภาษาไทย   ไปที่ ตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด > คีย์บอร์ดนานาชาติ >
เพิ่มคีย์บอร์ดใหม่> ให้เลือก อิโมจิ
2. จากเดิมมีคีย์บอร์ด English , Thai ก็มี Emoji เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเลือก ที่พร้อมใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน
เมื่อเราจะพิมพ์ข้อความ ถ้าแตะที่สัญลักษณ์รูปโลก 1 ครั้งเป็นการสลับคีย์บอร์ดที่ต้องการ
ถ้าแตะที่สัญลักษณ์รูปโลกค้างไว้
จะมีรายการทั้งหมดแล้วให้เราเลือกว่าจะใช้คีย์บอร์ดภาษาใด
                                    
ถ้าต้องการยกเลิก Emoji
  ไปที่ ตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด > แก้ไข > ลบอิโมจิ