วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การสร้างแอฟเฟค ให้ชิ้นงาน หมุน

จากภาพมีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกวัตถุที่ต้องการให้หมุน
2. คลิกที่เมนู ภาพเคลื่อนไหว
3. เลือกการเคลื่อนไหวแบบ ปั่น
4. กำหนดรายละเอียดตามความเหมาะสม
เพียงเท่านี้เราก็ได้แอฟแฟค ที่ดูน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น