วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แนบไฟล์ผ่าน Facebook

Facebook สามารถแนบไฟล์ได้ เรามาดูกันเลยว่าทำอย่างไร1)  ต้องไปที่ส่งข้อความ

2)  เลือกเพื่อนที่ต้องการส่งไฟล์ให้3)  คลิกเพื่อแนบไฟล์ที่ต้องการส่ง
4)  คลิกตอบกลับ

เพียงเท่านี้เราก็สามารถส่งไฟล์ได้แล้วค่ะ

Save รูป จากเว็บ สำหรับ iPhone 4s

         ท่องเน็ต แล้วเจอ ภาพที่ต้องการ Save เก็บไว้ในเครื่อง วิธีการมีดังนี้
1)  แตะเลือกรูปที่ต้องการ                        
2)  แตะที่รูปค้างไว้สักครู่จะมีรายการดังภาพ         
3)  เลือกบันทึกรูปภาพได้เลยค่ะ