วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การใช้งาน FileZilla

1. เปิดโปรแกรม FileZilla
จะได้ดังภาพ

3. ป้อน ชื่อ Host ,User,Password และ Portรายละเอียดที่ป้อนดังภาพด้านบนดูได้จาก Account Information ของ  Zymic ที่เราสมัครไว้ เมื่อ login
เข้าใช้งานได้ รายละเอียดจะอยู่ทางซ้ายมือ ดังภาพ
4. คลิก เชื่อมต่อด่วน ได้ดังนี้

ฝั่งซ้ายจะเป็นข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ฝั่งขวาจะเป็นส่วนของ Host ที่เราสมัครฟรี
5. ถ้าเราต้องการ Upload File ก็ให้เลือกไฟล์จากเครื่องเรา (ฝั่งซ้าย) แล้วคลิกขวา เลือก อัพโหลด ระบบก็จะทำการ Upload File ไปเก็บไว้ที่ Host ฝั่งขวา เราก็จะมองเห็นไฟล์แสดงทางซ้าย

เท่านี้เราก็สามารถ Upload File ใช้งานได้แล้ว  ถ้ากรณีที่เราต้องการ Download File มาแก้ไขหรือมาเก็บที่เครื่องเรา ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน คือ เลือกไฟล์(ฝั่งขวา) ที่ต้องการคลิกขวาเลือก ดาวน์โหลด

ตัวอย่างผลงานที่ Upload เรียบร้อบแล้วตามลิงค์ด้านล่างนี้

ลองปฏิบัติดูนะคะ O ^ Oดาวน์โหลด FileZilla

เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ FTP ตามลิงค์ด้านล่างนี้
http://www.filehippo.com/download_filezilla/download/75140145e8ef0edf9c87bb89a47179d8/

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สมัครโฮสฟรี

1. เข้าเว็บไซต์  http://www.zymic.com/

2. คลิกที่ Free Website Hosting จะได้ดังภาพด้านล่าง
3. ให้คลิกที่ปุ่ม Sign-UP

4. กรอกรายละเอียดให้ครบ เสร็จแล้วให้คลิก confirm Registration


5. เราได้ลงทะเบบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถไปยืนยันการใช้งาน โดยไปกดยืนยันได้ที่อีเมล์ของเรา
ซึ่งพอเข้าไปที่กล่องอีเมล์ก็จะมีจดหมายดังภาพด้านล่างนี้


6. ให้เราคลิกเปิดจดหมาย  จะได้ดังนี้

7. คลิกยืนยันไปยังลิงค์ที่เขาให้มา

8. หลังจากนั้นลองป้อน Username และ Password แล้ว login เข้าใช้งาน จะได้ดังภาพ
9. กด ปุ่ม Create New Web Host Account ตามภาพด้านล่าง


10. กำหนดชื่อเว็บไซต์ โดยคลิก Website - Name ตั้งชื่อที่เราต้องการ  เสร็จแล้วกด ปุ่ม Continue


หมายเหตุ  หลังจากกด Continue ต้องรอเวลาตามที่ระบบแจ้งคะ ในที่นี้ระบบให้รอ 16 นาที

11. ระบบจะบอกว่า login เรียบร้อยแล้ว เราสามารถเข้าใช้งานได้

12. เราต้องตั้ง Password เพื่อเข้าระบบการจัดการ
      รหัสผ่านนี้จะใช้สำหรับควบคุมและ FTP ของคุณ อย่าใช้รหัสผ่านเดียวกันกับบัญชี Zymic.com  
      เพื่อความปลอดภัย

12. คลิกเห็นด้วย กรอกตัวอักษรที่เห็น แล้วคลิก Create website account


13. คลิกที่ Login to control panel

14. กดปุ่ม login เข้าใช้งาน


16. ป้อนรหัสผ่าน

17. หน้าต่างการจัดการไฟล์

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การเขียนบทความ

1. เมื่อล็อกอินเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว จะได้ดังภาพ
2. คลิกเลือก บทความใหม่ จะได้ดังภาพ
    เราใสชื่อเรื่อง ในช่องชื่อเรื่อง ว่าเราจะเขียนบทความที่ต้องการเผยแพร่เรื่องอะไร
    ป้อนรายละเอียดของบทความในช่องเขียนบทความ

ยกตัวอย่างเช่น  ชื่อเรื่อง โปรแกรมเมอร์คืออะไร  พร้อมรายละเอียดส่วนล่าง

3. เมื่อเขียนบทความเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม เผยแพร่บทความ  จะได้ดังภาพ


4. คลิกดูบทความ    ได้ดังภาพ


ขั้นตอนทั้งหมดนี้ก็เป็นขั้นตอนในการเขียนบทความ เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเขียนบทความต่อไปก็ทำเช่นเดียวกันค่ะ

ลองทำดูนะค่ะ สู้ ๆ อย่าท้อนะ : ) ล็อกอินเข้าใช้งาน Blogger

หลังจากบทความที่แล้ว(สมัครบล็อก) เราได้สมัครบล็อกเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเมื่อเราต้องการเข้าไปใช้งานบล็อกต้องทำอย่างไร มาดูกันเลย

ขั้นที่ 1 เข้าเว้บไซต์ http://www.blogger.com/

                 ป้อน อีเมล์ที่เราใช้เมื่อตอนสมัคร
                 ป้อน รหัสผ่าน
                 กดปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้งาน

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สมัครบล็อก

เรามาเริ่มต้นสมัครบล็อกด้วยขั้นตอนที่ง่ายและเข้าใจดังนี้
1.     เข้าเว็บไซต์ http://www.blogger.com

2.     ในที่นี้ให้คลิกเลือกที่ เริ่มต้น จะได้ดังภาพ
3.     กรอกข้อมูลให้ครบ เลือกยอมรับ คลิก  ดำเนินการต่อ
4.     ตั้งชื่อบล็อก ซึ่งชื่อบล็อกที่ตั้งจะแสดงในส่วนหัวเรื่องของบล็อก เป็นส่วนที่บอกว่าเราจะทำบล็อก
         เกี่ยวกับอะไร เช่น ชื่อ โปรแกรมเมอร์น้อย
    URL http://programmingjunior.blogspot.comต้องคลิก ตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน 
         ด้วย หมายถึง ชื่อที่เราตั้งมีการใช้งานหรือยัง ถ้ายังเราก็สามารถใช้ชื่อนั้นได้
5.     เมื่อได้ชื่อ และ URL แล้ว ก็คลิก ดำเนินการต่อ
6.     ขั้นตอนนี้เป็นการเลือก เทมเพลต ให้คลิกเลือกแบบที่เราชอบ
         หมายเหตุ เทมเพลตถ้าเลือกไปแล้วไม่ชอบ ไม่ถูกใจ เราสามารถเปลี่ยนแปลงทีหลังได้          
7.     เลือกเสร็จแล้วให้คลิก ดำเนินการต่อ
8.      จะแสดงบอกว่า บล็อก ถูกสร้างเสร็จแล้ว ในที่นี้ให้คลิก เริ่มการเขียนบล็อก

9.      แสดงหน้าจอดังนี้ หน้าจอให้เขียนข้อความ แต่เรายังไม่เขียนก็ได้ สามารถเขียนทีหลังได้แล้วแต่ 
         เรา ในที่นี้ให้คลิกเลือก ดูบล็อก ก่อนว่าหน้าตาบล็อกเราเป็นอย่างไร


  
10.    จะได้หน้าตาบล็อกดังนี้

เป็นอันว่าเราสร้างบล็อกไว้ใช้งานสำเร็จแล้ว J
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แปลงไฟล์ Word เป็น ไฟล์ PDF

ขั้นตอนดังนี้
1.       เปิดโปรแกรม Microsoft Word  ( ในที่นี้เป็น  Word 2007 นะค่ะ)
2.       เปิดไฟล์ ที่ต้องการแปลงเป็น PDF
3.       หลังจากนั้นปฏิบัติขั้นตอนตามภาพดังนี้
4.       ขั้นตอนบันทึก ->ตั้งชื่อแฟ้ม  -> คลิกปุ่ม จัดพิมพ์
 J เพียงเท่านี้คุณก็สามารถมีไฟล์ PDF มาใช้งานแล้วนะค่ะ J