วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แอฟแฟคตัวอักษรวิ่งจากขวาไปซ้าย

จากภาพมีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกวัตถุข้อความที่ต้องการให้วิ่ง
2. คลิกที่เมนู ภาพเคลื่อนไหว
3. เลือกการเคลื่อนไหวแบบ ลอยออก
4. ตัวเลือกลักษณะพิเศษเลือก ไปทางด้านซ้าย
5. กำหนดรายละเอียดตามความเหมาะสม

การสร้างแอฟเฟค ให้ชิ้นงาน หมุน

จากภาพมีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกวัตถุที่ต้องการให้หมุน
2. คลิกที่เมนู ภาพเคลื่อนไหว
3. เลือกการเคลื่อนไหวแบบ ปั่น
4. กำหนดรายละเอียดตามความเหมาะสม
เพียงเท่านี้เราก็ได้แอฟแฟค ที่ดูน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น