วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การแทรกวีดีโอใน blogger
1. เลือกบทความใหม่
2. เลือกแทรกวีดีโอ ตามภาพ


3. จะพบหน้าต่างให้เราเลือกไฟล์วีดีโอ  มีให้เลือก

                            1. อัพโหลด ดังรูป สามารถเลือกไฟล์จากในเครื่องได้เลย

                            2. จาก YouTube สามารถคัดลอก ลิงค์  มาวางได้เลย แล้วคลิกที่ค้นหา


                            3. วีดีโอ YouTube  ของฉัน


ในที่นี้ เลือกแบบที่ 3 ค่ะ ได้ดังนี้เรียบร้อยแล้วคร่า!!!!!! ลองนำไปปฏิบัติดูนะคะ

@@@ สู้ๆๆๆ  @@@